Bengt Hoffman


”Jag födds i Kinna och kom till Kina”

Med dessa rader vill Elis Sandin erinra om en kinnagrabb som drog ut i världen och som kom att tilldra sig stor aktning för sitt engagemang för nödlidande i utvecklingsländerna och som en av världens främsta Luther-kännare. Det gäller Bengt Hoffman, som med citatet i rubriken inledde en föreläsning på Kinna bibliotek.

I bland glider tankarna bakåt i tiden och några minnen blir så starka att man inte kan släppa dem.

I tjugotalets första år gick man ibland till fotbollsmatcherna om kassan tillät. Inträdesavgiften, 25 öre, var lika med timpengen för arbetet i fabriken – 25 öre.

Två unga skolpojkar i 11-13-årsåldern, Bengt och Svante, kunde se gratis från trappan till sin bostad. Kinna IF:s fotbollsplan låg på andra sidan gatan mitt emot deras bostadshus. Jag minns dem som två mycket välartade pojkar.

De var födda på Stommens gård i Kinna

Bengts arbetsfält som vuxen blev stora vida världen. Hoffman var hans efternamn. Efter teologiska studier och prästvigning, väntade stora skiftande arbetsuppgifter, främst bland u-länder.

Som krigsfångesekreterare i England, USA och Kanada. Blev senare sekreterare i kristliga studentvärlds-fårbundet och liknande tjänster i Shanghai, Tyskland och Österrike samt kyrkornas världsråd i Geneve. 1963 blev Bengt Hoffman kyrkoherde i Fristad. Jag hade hoppats att kyrkans män skulle bjuda in Bengt Hoffman att en gång predika i sin barndoms kyrka – men det hände inte.

Då tog jag tillfället i akt att ringa Bengt Hoffman. Inbjöd honom att hålla ett föredrag i Kinna bibliotek om erfarenheter och minnen av sitt arbete i olika världsdelar.

Han accepterade omedelbart. Vi hade ett intressant och hjärtligt samtal med anknytning till barn och ungdomstiden.

Onsdagen den 29 januari 1964 höll han ett högintressant föredrag om upplevelser under arbetet i u-länder. Det efterföljdes av en frågestund som flitigt utnyttjades. Föredraget inramades med musik av en stråkensemble under ledning av Walter Edorson. Efteråt var det ett litet intimt samkväm då Bengt fick, efter 30 år återknyta bekantskapen med ungdomsvänner. Det var många som ville trycka den käre gästens händer .

Då kyrkoherden i Kinna fårsamling var närvarande hyste jag då ett stilla hopp att han skulle inbjuda Bengt att predika i barndomen kyrka – men icke!

I bibliotekets gästbok skrev Bengt: "29/11 1964. Detta blev ju också för mig en riktig återkomstfest! Tack för musik och all vänlighet i detta trevliga bibliotek och kommunalhus. Bengt Hoffman."

I maj 1964 promoverades Bengt Hoffman till filosofie doktor på en avhandling vars engelska titel i översättning lyder: "Indisk kristen socialetik".

Bengt Hoffman avled den 15 april 1997 i Gettysburg i lJSA.

Vid sökning i Internet på "Bengt Hoffman" erhölls bl. a. följande notis ur "Lutheran Word Information" där det nämns att han var director för Lutherska världssamfundets internationella hjälpverk samhet och var verksam där från 1956 till 1961 :

May 1, 1997

...Former World Service Director Hoffman dies. Bengt Hoffman, former director of the Lutheran World Federation (LWF) Department of World Service died April 15 at the age of 84. He served the federation from 1956 to 1961 in the Inter-Church Aid and Service to Refugee programs. Hoffman's service earned him ’international respect and recognition’ said LWF General Secretary Ishmael Noko.

* * *

Lutheran World Information är en informationsservice for Lutherska världssamfundet (LWI)

Bengts fader var anställd på Kasthalls mattfabrik som verkmästare. Föräldrarnas gravvård finns på Kinna kyrkogård. Det är en manshög grovhuggen svart pelare belägen c:a 40-50 m. norr om kyrkan med texten: Carl Haufman 1880-1919 Hustrun Hedvig 1884-1965.

NÄCKROS

Näckros på svarta vatten
öppnar sin kalk mot skyn
kommer ur djupa natten,
hämtar sin kraft ur dyn.

Liksom en näckros niger
sist på skogstjärnens krus,
innerst vår längtan stiger
ständigt från mörker tilll jus

Ursprunget till deras böner,
livet i stiornas slem ,
driver förlorade söner
ut på vandringen hem .

Näckrosen nyss mig lärde
under sin sommarsky:
det som från början oss närde
var bara slam och dy.

Ändå – och därför – sjunga
skogarna välkomstballad
kring alla rosor som gunga
sist på soldränkta blad

Dikt ut Bengt Hoffmans diktsamling "Stilla 5'kog". Ett häfte med c:a 60 dikter utgivet 1985 på ARTOLS' Bokförlag.

ISBN 91 7580 033-0

Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: Bosse Johansson (2012-05-07 17:50:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-06 10:23:04) Kontakta föreningen