För att se kommentarer till delmotiven i bilden ovan, klicka här på: Väverskan, Danslogen, Hembygdsgården, Bredska soldattorpet eller Lindåsen.


Editerad av: (2016-03-15 20:18:04)