Bibliotek, Småskrifter


Nummer Författare Titel Tryckort/år Orginalets utgivning Sidantal  
S 001 Sandström, Oskar (sammanställare) Till minnet av den första sjukstugan i Svenljunga     12  
S 002 Wetterman, Maria Underdåniga bönfallan om beskydd emot öfwervåld 1979 Stockholm 1768    
S 003 Nordwall, Johan Boråstraktens växter 1992 Borås 1867    
S 004   Torpa stenhus        
S 005   Smålandsstugan Göteborg 1911 26  
S 006 Sparre, Signe Trappan till Gällstads kyrka Ulricehamn 1931 24  
S 007 Holmberg, Carl Om herrgårdstorpare i gången tid     16  
S 008 Hag, Torgny Vatten, Vättern och vetenskapssociteten 1982   49  
S 009 Sandklef, Albrekt Hallandsgården Halmstad 1948 12  
S 010   Tranemo. Forntid-Nutid 1988-1989   63  
S 011 Gadamer, H Ornitologisk rapport från Västergötland 1857-1858     16  
S 012 Nyman, Richard Svenljunga jaktklubb     11  
S 013 Lindälv, Elof Hembygdsgillen och hembygdsgårdar i Göteborg 1962      
S 014 Munthe, Henrik Sagan om Limmareds glasbruk Ulricehamn 1940 11  
S 015 Ekelund, Jacob Westergötland Vårgårda 1987 1840    
S 016 Hallin, M o Johansson, R Hembygdsgårdar i Dalsland Bengtsfors 1988 47  
S 017   Fynd 1989   76  
S 018 Petersson-Luth, Axel Läckö Vara 1987   23  
S 019 Räftegård, Axel Bysmeden Vara 1984   23  
S 020 Wideen, Harald Skara domkyrka Skara 1961   47  
S 021 Elers, Johan Historia om wägarne i Sverige Vara 1975 1792 8  
S 022 Bengtsson-Trananders, Erik Lovtal över Västergötland Göteborg 1965 1646 24  
S 023   Hallandsgården Göteborg 1987 12  
S 024   Hallandsgården Göteborg 1987 Dubblett 12  
S 025 Ljungström, Claes Joh. Runa-List Vara 1985   40  
S 026 Boger, Gustaf Ulricehamn förr och nu Ulricehamn 1977 72  
S 027 Smedberg, Alfred Svenska allmogespråkets ordförråd 1992 1896 28  
S 028   Östra Kinds Elektriska distributionsförening 1969   20  
S 029   Östra Kinds Elektriska distributionsförening 1969 Dubblett 20  
S 030 Jönsson, Jean Dagbok från Sävare 1821-1823     47  
S 031 Stårck, J Ätten Papegoja Vara 1983   32  
S 032   Smålands Gille, årsbok 1985 Göteborg 1985 72  
S 033   Kindgillet 1955 Ur "Från Borås o de sju häraderna"
S 034 Esered, Arnold Kyrkliga uppgifter från Kind före 1900        
S 035 Holmberg, Rune m fl Tidig järnframställning i Kind 1985      
S 036 Högberg, Oskar Ordspråk och dialekter 1970 Ljungsarp    
S 037   Våra torp 1966 Ö Frölunda hembygdsförening 25  
S 038   Sånger och visor 1965 Kindgillet    
S 039   Arkivarier 1974 Kindgillet    
S 040   Biografiska notiser 1969 Ledamöter i Kindgillet  
S 041   Donatorer, hedersledamöter   Kindgillet    
S 042   Kindstugans historik        
S 043   Sommarutflykter 1912-1968   Kindgillet    
S 044   Historik 1899-1971   Kindgillet    
S 045 Lindgren, Erik Om posten i Svenljunga pastorat        
S 046   Hembygdsgårdarna i Svenljunga 1989   14  
S 047:1,2 Rydh, Lars Olof Rosén Svenljunga 1990 32  
S 048   Dialektord från Finnekumla o S Säm Vegby 1992   32  
S 049 Andersson, Kent (red) Från ackia me då till öxa te Dalstorp 1995 86  
S 050 Wildte, Fridolf De svenska häradssigillen 1942      
S 051 Mannerfelt, Otto Sjuhäradsbygdens hemarbete och storindustri 1924 STF    
S 052 Widgren, Mats Regelbundna åkersystem från äldre järnåldern 1987 Kinds härad    
S 053 Hagström, P A Om Skara, Axevall, Warnhem o Höjentorp Skara 1996 1858    
S 054 Kronlund, Ulla Knekt i knallebygd Göteborg 1996 39  
S 055 Andersson, Kent (red) Från ackia me då till öxa te Dalstorp 1995 Dubblett 86  
S 056 Stensson, Anna Knallen, hans resor och leverne Göteborg 1995 49  
S 057   Tranemo. Forntid - Nutid Tranemo 1998 1948- 1998 50  
S 058 Larsson, Lilian Laddatorpet Borås 1989 S Åsarp 8  
S 059   Skara domkyrka 1999 2885    
S 060   Sverige framstäldt i teckningar Stockholm 1838 Westergötland    
             
S 062 Bengtsson, David Till hembygden Kinna 1982 Diktsamling 57  
S 063   Lantbrevbäringen 100 år 1990   23  
S 064   Två äldre ordlistor från Västergötland   1700-tal 47  
S 065   Fornvännen 2007      
S 066   Dalslands Gille   1908-1998 46  
S 067 Orre, Nils Om Borås Vänersborg 1998 1785 16  
S 068   Projektet Säms kyrkor 2010      
S 069   Västgötabygden Nr2 1963 Kvarnen på Liseberg    
S 070 Herngren, Ingvar Den resehandlande allmogen kring 1790 Ulricehamn 2001 Manus    
S 071 Wiik Bengt-Åke Dialektord från Marbäck och trakterna runt omkring   2015 52  
S 072 Junkell Torleif Frans Johanssons bleckslageri   Med bilaga 4  
             
Förening:

Kindgillet i Göteborg

Skapad av: Sven Persson (2019-02-04 14:42:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sven Persson (2019-02-04 15:46:38) Kontakta föreningen