Kindstugans historia


Kindstugan på Liseberg

Kindstugan och loftboden tillhör Kindgillet i Göteborg och är sedan 1929 en samlingsplats för Gillet.

Kindgillet, som bildades 1899, bedrev sin verksamhet på olika platser i Göteborg men sökte en fast punkt att samlas på. Man fann den gamla ryggåsstugan och loftboden på hösten 1925 och köpte den 1926 för 800 kronor. Stugan uppfördes första gången på 1780-talet i byn Älvshult i Ambjörnarps socken, Kinds härad i sydvästra Västergötland.

Ledningen för den nyöppnade nöjesparken Liseberg upplät efter förfrågan välvilligt mark för stugan, som placerades på det område på Liseberg som skulle bli parkens motsvarighet till Skansen.

Efter ett par års arbete med flyttningen blev stugan klar för invigning den 23 mars 1929, samma år som Kindgillet fyllde 30 år. Stugan har därefter varit den fasta punkten för Kindgillets verksamhet. Vissa ändringar gjordes på stugan i samband med att den återuppfördes. Tillsammans med de båda gavelrummen och Storstugan i mitten av huset kan ca 40 sittande gäster få plats.

Förening:

Kindgillet i Göteborg

Skapad av: Sven Persson (2018-10-19 18:51:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sven Persson (2018-11-29 11:48:39) Kontakta föreningen