Munkeboda

Utgrävningar vid Munkeboda sommaren 1997Utgrävningar vid Munkeboda skedde sommaren 1997 av Kimstad hembygdsförening under ledning av Ann-Lili Nielsen från Riksantikvarieämbetet.
Det finaste fyndet är en bultlåsnyckel från 1200-talet m.fl välbevarade järnföremål. Munkeboda var biskopsgård i nära 400 år åt Linköpings biskopar. Munkeboda omnämns första gången 1178 i ett skyddsbrev för Linköpings biskopsstol, utfärdat av Alexander III. Där har funnits tre olika befästningar anlagda av olika biskopar i Linköping. I närheten finns också en fornborg. 1525 intog Gustav Vasa gården och förvandlade den till kronogods.


Förening:

Kimstad Norsholms Hembygdsförening

Skapad av: Kimstad Norsholms Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-22 01:37:01) Kontakta föreningen