Krokhagen Hållplats

Krokhagens hållplats.Låg ursprungligen på gärdet norr om väget till Gilberga, men flyttades sedan till skogskanten strax söder om Gillbergavägen.