Krokhagens hpl Märta

Krokhagens hpl Märta
Märta med stinsflaggan vid hållplatsen någon gång på 1920-talet.