Godtemplarlogen

Godtemplarlogen
Gamla Godtemplarlogen i Krokhage. Fotografiet från 1930-talet