Kiladalens sevärdheter!

Denna portal är ett samarbete mellan hembygdsföreningarna i Kiladalen!
Här presenteras trevliga sevärdheter och utflyktsmål.
Besök föreningarnas lokala hemsidor via boxarna i den högra spalten. Där finns bl.a. uppgifter om lokalföreningarnas aktiviteter !

Kiladalen sträcker sig drygt tre mil från Nyköping och västerut. I dess botten rinner Kilaån. Dalgången begränsas åt söder av en tvär förkastningsbrant medan den sakta höjer sig mot norr. Åkrarna ligger på lerjordar som avlagrades när dalen var en vik av Östersjön. Här och var går berggrunden i dagen. Bebyggelsen ligger på dessa höjder i sänkans botten eller i nordsluttningen. Gamla E4:an går längs dalen, liksom järnvägen, statsbanan Järna – Åby.
Under tidig medeltid byggdes kyrkor i socknarna Kila, Lunda,Tuna och Bergshammar. Samtliga ingår numera i Kiladalens församling.

Kiladalsramsan

Det finns en gammal ramsa om folket i Kiladalen som inte låter smickrande för Bergshammarsborna.
Kila karlar, Lunda Grevar, Tuna män, Bergshammars vasselbukar lever än.

Vasselbukar lär komma från att dagsverkstorparna vid Väderbrunn hade en blandning av vassle och mjöl med sig från sina torp när de gjorde dagsverken på Väderbrunn. Väderbrunn hade dagsverkstorp även i Tuna och Lunda.
Källa: Kurt Nyström, Lunda HBF