Torpinventering


 

Torpgrundskommittè

Stellan Molinder tel.: 011-39 31 77
Åke Karlsson  tel.: 0155-72164

Årsskriften KILABYGDEN nr 19      Torp och torpgrunder i Kila socken

Här nedan kan du läsa om tre torp och deras invånare under årtionden:
Ökedal
Hagstugan på Råsta Mellangård
RåstaHagstuga

Ökedal   Nr 20 i torppärmen

Även här är de första noteringarna daterade perioden 1871 - 1875, då torpet bebos av torpare Carl Gustav Skeppstedt (f 1831.06.30), hans hustru Maria Christina Persdotter (f 1827.08.07, döttrarna Anna Charlotta (f 1854.11.02), Augusta Matilda (f 1860.05.02) och Carolina Vilhelmina (f 1867.10.15)
Samt sönerna Carl Gustav (f 1857.01.24) och Claes Vilhelm (f 1872.05.25).
Sonen Carl Gustav flyttar under perioden till Lunda socken, men återkommer 1877 för att åter flytta ut år 1878.
Övriga familjen finns kvar på torpet till perioden 1881-1885, då dottern Augusta Matilda flyttar till Lund 1883 och övriga familjen till Trefottorp. Med till Trefottorp flyttar även drängen Gustav Leonard Eklund (f 1865.11.11).
Till torpet kommer nu i stället torparen Axel Leonard Andersson (f 1857.07.05) med hustru Carolina Sofia Malmberg (f 1842.05.16), dottern Ida Sofia (f 1881.12.06) och sonen Johan Edvard på torpet (1887.01.02).
Familjen blir inte kvar så länge, år 1888 flyttar de.
Även pigan Augusta Carolina Jonsson (f 1869.01.10) fanns en tid på torpet (1886-87)
Förre rättaren Per Gustav Pettersson (f 1835.11.18) efterträder samma år. Med sig har han hustrun Karolina Josefina Björklund (f 1838.02.14) döttrarna Augusta Charlotta (f 1864.02.10) och Karolina Lovisa (f 1879.06.23) samt sonen Karl August (f 1874.08.28).
Karl August flyttar till Lunda 1889 och Augusta Charlotta 1890.
År 1892 utökas innevånarna på torpet med arbetaren Adolf Fredrik Petersson (f 1874.07.22), vilken sedan utvandrar till Nordamerika år 1896.
Dottern Augusta kommer hem 1899 från Nyköping och flyttar året därpå till Lunda varifrån hon återkommer år 1900. Hon föder en dotter, Elsa Matilda Lundin den 12 juli 1891, som emellertid dör vid 6 års ålder.
Familjen flyttar år 1901 och ersätts vid Ökedal av torparen Carl Ludvig Enström (f 1875.11.14) och pigan, sedermera hustrun Hilda Vilhelmina (f 1874.01.18).
1906 föds sonen Karl Gunnar (10 aug) och 1907 flyttar familjen till Hyltinge, varifrån Hilda Vilhelmina kommer.
De sista torparna på Ökedal blir Karl Edvard Hedström (f 1877.12.02) med hustru Augusta Charlotta Henriksdotter (f 1875.09.18), dottern Margareta Evelina (f 1901.12.31) och sonen Erik Edvard (f 1904.01.04). på torpet utökas familjen med dottern Emmy Augusta (f 1908.02.26).
När järnvägen byggdes försvann Ökedal som torpställe och blev ersatt som Smedstorps banvaktstuga, som idag heter Ökdalen.

Hagstugan  Backstuga på Råsta Mellangård
Nr 24 i Torppärmen

Den första noteringen vi har om Hagstugan är från perioden 1870 – 1875 då torpet bebos av Jan Nilsson (f 1805.07.13) och hustrun Anna Stina Andersdotter
(f 1804.04.05) och änkan Britta Cajsa Hammar (f 1800.05.20).
Anna Stina avlider dock 1871.
Britta Cajsa Hammar blir kvar på torpet till 1881 då hon flyttar till fattighuset. Enklingen Jan Nilsson slutar sina dagar på torpet år 1890.
År 1882 kommer sonen Anders Petter Jansson (f 1847.07.05) hem och tar över torpet. Med sig har han hustru Karolina Karlsdotter (f 1840.06.17) och hennes barn Axel Fredrik Nyman (f 1875.04.24) och Hulda Karolina Nyman (f 1877.04.09).
Under perioden 1891 – 1900 flyttar Axel Fredrik till Apaltorp och Hulda Karolina till Trefottorp.
Hustrun Karolina Karlsdotter går bort år 1903.
Någon gång under 1910-talet flyttar änkan Anna Lovisa Persdotter (f 1832.08.28) till torpet, men 1912 dör både Ander Petter och Anna Lovisa.
Torpet står sedan tydligen tomt till år 1916 då skräddaren Johan Samuel Engkvist (f 1886.08.28) flyttar in med sin familj, hustrun Ester Karolina Pettersson (f 1888.10.08), döttrarna Ester Aurora Sofia (f 1908.07.03) och Anna Dagny Viola (f 1909.10.05) samt sönerna Jon Sölve Andreas (f 1910.11.30) och Erik Ingvar Samuel (f 1912.08.24).
De blev inte kvar så länge på torpet utan flyttade redan 1918 till Högtorp.
År 1913 kom sedan rallaren Oskar Andersson (f 1885.12.01) med hustru Gerda (f 1895.02.25) och döttrarna Linnéa Hildur (f 1912.01.21) och Gunhild (f 1914.08.15).
Familjen flyttade till Spatorp år 1924 förmodligen då Hagstugan brann ner. I torppärmen finns nämligen följande notering av Gösta Fredriksson:???

Råsta Hagstuga

Förmodligen en backstuga tillhörande Råsta, bebodd på 20-talet av rallaren Oskar Andersson med fru Gerda samt döttrarna Hildur Linnéa och Gunhild. Fru Gerda var stickerska. Hit kunde man gå med en härva garn och få ett par tumvantar stickade, eller en tröja, allt efter härvans storlek.
Hagstugan härjades av eld och brann upp någon gång på 20-talet.

Kerstin S Blomgren

Materialet till detta är uteslutande hämtat ur Hembygdsföreningens Torppärm.

 

 

 

Förening:

Kila Hembygdsförening

Skapad av: Börje Eriksson (2012-04-22 18:11:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kila Hembygdsförening (2020-07-01 08:03:30) Kontakta föreningen