Sockenstugan med hembygdsföreningens museum


 

Sockenstugan med museum kan besökas efter föranmälan hos museumsansvarige:

Lennart de Mander   070-620 22 37

 

 

Editerad av: Thomas Rodestrand (2020-09-07 14:17:07)