Dianatemplet i Stavsjö


I Stavsjö finns ett litet tempel i gustaviansk stil: Dianatemplet.
Templet byggdes av Ulrika Eleonora von Berchner 1771.

Ulrika Eleonora von Berchner

Georg Thomas Reinhold von Berchner

Per Abraham Örnsköld.

Kung Gustav III

Enligt andra uppgifter i mitten 1780. Det tillägnades Sveriges kung Gustav III när han var på väg hem från Frankrike. En renovering utfördes av Länsstyrelsen och markägaren i samråd med Sörmlandsmuseum. Byggnaden är numera i privat ägo.
Ulrika Eleonora von Berchner föddes 1739 och dog 1809. Hon var barn till Georg Thomas Reinhold Berchner (brukspatron på Stafsjö) och Ulrika Eleonora Ridderstolpe. Ulrika Eleonora gifte sig 1759 med Per Abraham Örnsköld. Hos drottning Sofia Magdalena blev hon statsfru (hovdam). Vid hovet hade hon åtskilliga kärleksaffärer. Men när hon hörde om andras affärer blev hon upprörd och spridde rykten. Detta var inte populärt bland hovfolket. Kung Gustav III höll dock av sin gemål drottningens hovdam Ulrika Eleonora. Under en tid var en av hennes älskare kungens kammarherre greve Evert Taube (1737-1799). Samtliga statsfruar och även Ulrika Eleonora avskedades år 1795. Orsaken till detta var enligt rykten att hon vägrade en gång ett kungligt resesällskap övernattning på ett av hennes gods (Stavsjö?). På grund av hennes stora förmögenhet betydde avskedet inte så mycket för Ulrika Eleonora.

Äktenskapet med Per Abraham Örnsköld förblev barnlöst och hon testamenterade en stor del av sin förmögenhet till sin siste älskare, överste Peter Schönström.

Förening:

Kila Hembygdsförening

Skapad av: Börje Eriksson (2013-02-23 19:08:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kila Hembygdsförening (2018-12-31 10:22:50) Kontakta föreningen