Att bli medlem


Medlemsavgiften är 100 kr per person och år.

Vill du  bli medlem?

Kontakta någon i styrelsen eller sätt in medlemsavgiften på
Bankgiro 438-2461

Ange ditt namn, adress/e-postadress och telefonnummer
samt " ny medlem" på talongen.


Välkommen till Kila Hembygdsförening som medlem.
Föreningen är ansluten till Södermanlands Hembygdsförbund som i sin tur är anslutet till Sveriges Hembygdsförbund. Verksamheten, som bygger på idéellt arbete, styrs av det som står i våra stadgar:

”Föreningen har som ändamål och uppgift att bland bygdens folk väcka och utveckla intresse för och kärleken till den gemensamma hembygden.”
Vår verksamhet finns redovisat i ett programblad som tas fram under hösten för det kommande året. Speciella temadagar anordnas och utbildningscirklar genomföras. Vår strävan är att all verksamhet redovisas på vår hemsida: http://www.hembygd.se/kila/ . En sammanfattning av året som gått och andra intressanta artiklar, tas upp i vår årstidskrift Kilabygden.
Medlemsmöten finns upptagna i programbladet. Styrelsen har möten c:a 6 gånger om året och vanligen första måndagen i månaden. Oregelbundenheter kan förekomma.
Verksamheten sköts i olika kommittéer som finns angivna i en telefonlista över funktionärer och i årsmötesprotokollet. För närvarande finns en stugfogde och en stugvärdinna, en torpgrundskommitté, en Nunnebanekommitté, en redaktionskommitté, en programkommitté, en arkivvårdare, en ansvarig för museet och en ansvarig för hemsidan.
Om Du känner att Du har ett intresse för frågor som gäller hembygden och vill deltaga i våra träffar så är det enkelt att anmäla sig. Betala 100 kr:- till Bg 438-2461 och skriv:
Ny medlem samt Ditt namn och adress.
För styrelsen
Börje Eriksson
Ordförande

 

Förening:

Kila Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-09 21:49:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kila Hembygdsförening (2021-11-24 10:28:02) Kontakta föreningen