Medlemskap


Kils hembygdsförening har cirka 530 medlemmar.
Är du intresserad av att bli medlem eller vill få information kontakta:
Leif Klingvall 070-519 04 70

Föreningens postgiro är 172661-1, bankgiro 5129-6747
Medlemsavgifter för år 2021 är:
125 kronor / år för enskild medlem
175 kronor / år för familj

Vår och Hembygdsrörelsens uppgift är att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer

kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla

kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället

med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

Vår och Hembygdsrörelsens grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Förening:

Kils Hembygdsförening

Skapad av: Kils Hembygdsförening (2012-10-01 16:01:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kils Hembygdsförening (2021-10-20 03:34:58) Kontakta föreningen