Furulund

Furulund
Furulund byggdes 1834 och ligger på Kävsjövägen 7 vid skolan. Johannes Svensson och Ingeborg bodde där först. Sonen Gustav Johannesson gifter sig med en av flickorna på Björsgården, Anna-Maria Magnusdotter. Även deras son Aron fanns kvar, gift med Jenny och hennes son Verner. Sedan tidigt 80-tal har Verner och Dollans son Lännart Gustavsson, frun Annika Hansen och deras son Andreas Hansen huset.

Förening:

Kävsjö Hembygdsförening

Ändrad av: Kävsjö Hembygdsförening (2014-01-23 12:32:22) Kontakta föreningen
Skapad av: Kävsjö Hembygdsförening (2014-01-23 12:32:22) Kontakta föreningen