Hilloverken

Hilloverken
Hilloverken 1952

Nedre raden från vänster:
Elsa på Fridhem, Irma Johansson i Rudö, Runa Malmström, Gunborg Nilsson, Märta på Sjölund, Stina Lundström, Kerstin Nilsson, Maj-Britt Backnäs.

Andra raden från vänster:
Georg Lundström, Sven-Olof Svensson, Torsten Adamsson, Stig Engvall, Berndt Danielsson, Ingvar Karlsson, Åke Malmström.

Stående från vänster:
Sven Karlsson (Olof Backnäs bror) med dotter Gunilla, Folke Petersson, Gösta Gillberg, Stig Andersson, Nisse Chakuterist Johansson, Sven-Erik Malmström, Nyman, Sjöholm från Bodafors och längst till höger i skuggan Kalle Henningsson på Öreberg.
Förening:

Kävsjö Hembygdsförening

Ändrad av: Kävsjö Hembygdsförening (2014-01-12 22:18:14) Kontakta föreningen
Skapad av: Kävsjö Hembygdsförening (2014-01-12 22:18:14) Kontakta föreningen