Höga rör

Höga rör
Höga Rör - stenröse. Ligger mellan Kävsjö och Öa. Majoren och riddaren B.A. Ennes på Näsbyholm i Fryele socken berättar hur en gravplundring kunde gå till: "...ett stort sådant grafrör, beläget uti Kävsjö kyrkbys skog i Östbo härad i Jönköpings län, af 160 stegs omkrets och 7 alnars lodrätt höjd, hvilket i Augusti månad år 1817 uppkastades och aldeles förstördes av en rusthållare med tillhjelp av 10 karlar, som arbetade därpå uti 6 dagar, i förhoppning att der finna en skatt..."

Förening:

Kävsjö Hembygdsförening

Ändrad av: Kävsjö Hembygdsförening (2014-01-11 18:37:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Kävsjö Hembygdsförening (2014-01-11 18:37:42) Kontakta föreningen