Först kom järnvägen, sedan kom Katrineholm. Ett nytt slags samhälle växte fram i slutet av 1800-talet. Ett industrisamhälle där fabrikernas skorstenar blev fler och arbetarna lämnade landsbygden för att bli stadsbor. Arbetarrörelsen växte, liksom kraven på demokrati.

Det moderna samhället formulerades i en vision om folkhemmet. Under 1930-talet började förändringen av Sverige - från ett av de fattigaste länderna med sämsta bostadsstandarden i Europa till det rikaste, inom loppet av 40 år.

Läs mer här


Förening:

Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Skapad av: Reijo Eriksson (2023-07-26 08:32:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Reijo Eriksson (2023-07-26 08:32:14) Kontakta föreningen