Verksamhetsberättelse 2019


Styrelse

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
 
Ole Settergren, ordförande
Per Ahlander, kassör
Magnus Eriksson, sekreterare
Håkan Eriksson, webbredaktör
Birgitta Palmertz, ledamot

Styrelsen har under 2019 haft sex protokollförda styrelsemöten.
 
Medlemmar

Antalet medlemmar har fortsatt att öka under 2019 och vid årets slut hade föreningen 119 registrerade medlemmar, varav 3 är hedersmedlemmar. Av dessa har 52 blivit medlemmar under året, varav 14 avser medlemskap för år 2020.
 
Arrangemang

Under året har fem välbesökta arrangemang genomförts.
 
I mars fick föreningens medlemmar möjlighet att få en guidad visning i Julius Hus och besöka dess eleganta Södermalmsvåning i sekelskiftesstil. Efter att ha varit privatbostad för fem generationer har våningen nu varsamt restaurerats och återställts till sin fulla prakt.
 
I maj ledde gatuguiden Peter Frisk en vandring runt Stigberget där han berättade om områdets historia och dess historiska byggnader. I guidningen ingick också en diskussion den planerade t-banestationen Sofia i Stigbergsparken och hur de planerna krockar med den pågående utbyggnaden av Ersta sjukhus.
 
Katarina Hembygdsförening tog i september initiativ till Stockholms Parkförsvarsdag. Det var en manifestation som genomfördes i Stigbergsparken i protest mot exploateringen av Stockholms parker där flera talare gjorde sina röster hörda.
 
I oktober genomfördes en guidad vandring med sjöstadsguiden Inger Johansson kring den historiskt intressanta Hovings malmgård vars trädgård nu hotas att bebyggas. Vandringen fortsatte förbi området i närheten där man påbörjat arbetet med projekt Persikan där 1240 lägenheter kommer att uppföras.
 
Verksamhetsåret avslutades i december med det numera traditionsenliga glöggminglet i Stille-Werner huset vid Mosebacke. Det hela inleddes med mingel och allmän diskussion i byggnadens källarlokal. Sedan följde ett föredrag av Gösta Alfvén där han berättade om sin bok ”Ohälsosam arkitektur – en annan sida av funktionalismen”.
 
Kontakt med övriga föreningar och grupper

Katarina hembygdsförening har tagit initiativet till Stockholms Parkförsvar, en paraplyorganisation för flera olika föreningar med syfte att försvara Stockholms parker och grönområden och hindra att de exploateras. Stockholms parkförsvar har påbörjat att samla uppgifter om de politiska partiernas inställning till stadens byggprojekt som inkräktar på parkmark/grönområden eller skogar. Stockholms parkförsvar har också påbörjat planeringen att samla representanter från olika organisationer, föreningar och grupper till ett stormöte under våren 2020.

Representanter från föreningens styrelse har under året också haft kontakt med andra hembygdsföreningar och intressegrupper för att bl.a. hjälpa dem med arbetet för att rädda byggnader och parker från medvetet förfall och hårdhänta byggplaner.

Katarina hembygdsförening har också haft ett visst samarbete med Föreningen Konst i Katarina där medlemmarna i de båda föreningarna kunnat delta i varandras medlemsaktiviteter.

Yttranden

Föreningen har under 2019 lämnat in tre yttranden på detaljplaneförslag som Stockholms Stad presenterat. Yttrandena rör planförslag på ny bostadsbebyggelse vid Nytorgsberget, i ett nytt gårdshus på Folkungagatan 70 och i en ny byggnad vid korsningen Högbergsgatan / Timmermansgatan. Föreningens yttranden finns att läsa under Yttranden.

Föreningen har också skickat sina åsikter angående en framtida ombyggnad av Söderhallarna som ett informellt brev till fastighetsägare och politiker.

Förening:

Katarina Hembygdsförening

Ändrad av: Katarina Hembygdsförening (2020-02-16 12:35:44) Kontakta föreningen
Skapad av: Katarina Hembygdsförening (2020-02-16 12:31:53) Kontakta föreningen