Verksamhetsberättelse 2018


Styrelse
 
Styrelsen har under året sett lite olika ut men har i huvudsak haft följande sammansättning:
 
Ole Settergren, ordförande
Per Ahlander, kassör
Magnus Eriksson, sekreterare 
Håkan Eriksson, webbredaktör 
Cecilia Lagersvärd, ledamot
Birgitta Palmertz, ledamot
 
Styrelsen har under 2018 haft nio protokollförda styrelsemöten.
 
Medlemmar
 
Antalet nya medlemmar har ökat kraftigt under 2018 och vid årets slut hade föreningen 68 registrerade medlemmar, varav 2 är hedersmedlemmar. Av dessa har 63 blivit medlemmar under året.
 
Arrangemang

Under året har tre välbesökta arrangemang genomförts.

I oktober berättade stadsguiden Peter Frisk om Tjurbergsparken vid Skanstull. Peter visade och berättade om parken och den omgivande bebyggelsen med dess arkitekthistoria. Han berättade också om var och hur Stockholms Stad planerar att bebygga parken och vilka konsekvenser det får för både parken och den omgivande bebyggelsen.

I november genomfördes en guidad vandring i Greta Garbos fotspår på Södermalm. Det var Stockholmsguiden och Greta Garbo-kännaren Henrik Scheutz som visade och berättade om i huvudsak Greta Garbos ungdomsår.

Verksamhetsåret avslutades i december med ett glöggmingel i Stille-Werner huset vid Mosebacke. Det hela inleddes med att Cecilia Lagersvärd berättade om den stora muralmålning som finns på husets gavel. Sedan följde mingel med allmän diskussion i byggnadens källarlokal där också Ole Settergren berättade om husets historia.

Kontakt med övriga föreningar och grupper

Representanter från föreningens styrelse har under året haft kontakt med andra hembygdsföreningar och intressegrupper. Syftet är att hjälpa dem med arbetet för att rädda byggnader och parker från medvetet förfall och hårdhänta byggplaner.

Yttranden

Föreningen har under 2018 lämnat in tre yttranden på detaljplaneförslag som Stockholms Stad presenterat. Yttrandena rör planförslag på ny kontorsbebyggelse på Folkungagatan 44 och ny bostadsbebyggelse i Malongenparken och längs Lundagatan. Föreningens yttranden finns att läsa under Yttranden.

Förening:

Katarina Hembygdsförening

Skapad av: Håkan Eriksson (2019-01-31 09:50:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Håkan Eriksson (2019-01-31 09:52:28) Kontakta föreningen