Lundastugan


Kastlösa hembygdsförening övertog ägarskapet av Lundastugan i oktober 2015. Gården, som ligger på Lunda malm, är en miniatyr av en kringbyggd öländsk gård och består av boningshus, sommarkök, fähus, jordkällare samt toalett och förråd. Boningshuset är uppfört i trä medan övriga byggnader är uppförda i kalksten. Föreningen planerar att inreda gården till ett hembygdsmuseum med de möbler, husgeråd m.m. som genom åren skänkts till föreningen. Dessutom kommer vi att ha våra evenemang här, men även hyra ut stugan för t.ex. skolornas pedagogiska verksamhet, dop eller bröllop.

Gården är troligen byggd vid sekelskiftet 1800, då den inte finns med på storskifteskartan från 1776 med väl på Lagaskifteskartan från 1833. Den förste ägaren som kan spåras är sjömannen Peter Lindström och han var född 1803 enligt uppgift i en registerbok på sjömanshuset i Kalmar. Gården var i samma släkts ägo i tre generationer innan den såldes och blev sommarbostad någon gång under 1930-talets första hälft. Marken friköptes 1938. Några större förändringar gjordes inte av de nya ägarna utom indragning av el. I Ölands hembygdsförbunds minnesskrift 1964, finns en artikel om Lundastugan där man bl.a. skriver att ”Med sina ålderdomliga, torvtäckta stenhus och den grå ryggåsstugan hopbyggda kring en liten idyllisk gårdsplan är den gamla sjömansgården på Lunda malm utan tvivel ett av de allra vackraste och bäst bevarade malmställen av genuint sydöländsk typ som finns kvar….”. Detta gäller än mer idag då många malmställen har moderniserats eller byggts om under 1900-talet.

1958 skänktes gården till Ölands hembygdsförbund varvid en kommitté bildades, där styrelsen för Kastlösa hembygdsförening och Ölands hembygdsförbunds intendent ingick. När denna upphörde är ovisst, men 1999 skrevs ett avtal där Kastlösa hbf åtog sig att vårda stugan.
Renovering av framför allt gårdens tak företogs mellan åren 2005-2007.

Läs om den antikvariska kontrollen vid lagning av torvtak m.m. på Lundastugan.
Dokumentet öppnas som en pdf-fil Lundastugan.

Förening:

Kastlösa Hembygdsförening

Ändrad av: Kastlösa Hembygdsförening (2018-12-06 13:03:55) Kontakta föreningen
Skapad av: Kastlösa Hembygdsförening (2016-02-07 18:41:13) Kontakta föreningen