Våra besöksmål


I Kastlösa socken har vi många fina besöksmål som vi gärna vill lyfta fram.  Under 2022 kommer vi att presentera dessa besöksmål lite utförligare. Vi börjar med Klovenhall.

Klovenhall - är en vackert belägen rastplats längs Mörbylångaledens tredje etapp. Den är ett omtyckt och välbesökt besöksmål av både vandrare och cyklister.  

Strax intill rastplatsen i Klovenhall finns en jättestor sten som transporterats hit av inlandsisen för cirka 10 000 år sedan. I stenen finns en bred och djup spricka. Stenen består av röd granit och är ett drivisblock som drev hit från fastlandet. På stenen växer flera olika arter lavar.

Enligt sägnerna slängdes den kluvna stenen hit av en jätte som ville få tyst på kyrkklockorna på Kalmarsidan av Sundet. Jätten var emellertid så stark att stenen i stället hamnade söder om Risingehamn på Öland där den sprack i två delar vid nedslaget.

Vid den vackert belägna rastplatsen i Klovenhall finns en grillplats med sittplatser, vindskydd och toalett. Där finns också en informationstavla med uppgifter om den kluvna stenen samt om växter och fåglar som förekommer i närheten.

Aktuell information om vandringslederna i Mörbylånga kommun finns på www.morbylanga.se/vandringsleder.

 

Lundastugan - ett vackert och välbevarat gammalt malmställe

Förkortad uppdaterad version.docx

Kvarnarna i Stora Dalby, Bjärby och Övra Västerstad

Tingstad flisor - Ölands mest kända tingsplats och nämnt första gången 1393 

Penåsa - Kalmar läns första officiella wellbeingplats

Den gamla galgbacken Galge rör, som också är Ölands högsta punkt 57,5 m öh

Fresken i Kastlösa kyrka av kontnären Waldemar Lorentzon

Kastlösa skola - Första skolan uppfördes 1883, men den är flyttad. Nuvarande byggnad är från 1921 

Södra Ölands järnväg passerade Kastlösa på den tiden tågen gick

Olika vandringsleder 

 

Flertalet naturreservat

Förening:

Kastlösa Hembygdsförening

Skapad av: (2016-02-07 18:41:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kastlösa Hembygdsförening (2022-12-02 09:33:13) Kontakta föreningen