Nytt upprop!


Upprop till alla hembygdsvänner
Vi ser gärna att fler engagerar sig i hembygdföreningens arbete!

Det behövs fler krafter till hembygdsföreningen. Engagemanget kan gälla förberedelser och deltagande vid våra evenemang, att inventera och katalogisera våra inventarier, att hjälpa till med underhållet och skötseln av våra byggnader. Även egna idéer på andra aktiviteter välkomnas.

Byggnader
Vi har tre kvarnar och malmstället i Lunda att underhålla, vilka alla kräver kontinuerlig tillsyn och underhåll. För snart 10 år sedan gjordes stora reparationer på Lundastugan, bl.a. lades taken om, men trots detta börjar taken läcka igen. Därför kommer renovering av taken vara ett prioriterat område framöver. Vi kommer att ansöka om bidrag från olika fonder för att kunna genomföra detta. Lundastugans trädgård kräver också kontinuerlig skötsel.
Under senare år har vi reparerat kvarnen i Övra Västerstad och nu senast förra året kvarnen i Stora Dalby. Det återstår dock en del målningsarbeten att göra detta år.
Är Du intresserad av att snickra och måla är Du hjärtligt välkommen att hjälpa till i detta arbete. Kontakta i så fall någon i styrelsen!

Katalogisering av inventarier.
Hembygdföreningen har genom åren fått föremål, som foto, böcker, redskap o.d. Dessa har inte blivit katalogiserade. Är du road av att lära dig mer om våra samlingar är du varmt välkommen. Slutmålet är att vi kan ha en mer eller mindre permanent utställning som berättar om Kastlösa under svunna tider.

Evenemang
Du som är road av delta i våra evenemang, som t.ex. Valborg och Midsommar, anmäl dig! Vi behöver hjälp med allt från planering till underhållning, lotteriförsäljning och servering.
Ju fler vi är som hjälps åt ju mindre betungande blir det för var och en. Då finns också möjligheten att vi kan utveckla evenemangsverksamheten.

Förening:

Kastlösa Hembygdsförening

Ändrad av: Kastlösa Hembygdsförening (2018-12-06 13:11:50) Kontakta föreningen
Skapad av: Kastlösa Hembygdsförening (2015-03-30 10:11:34) Kontakta föreningen