Styrelseledamöter


Ni kan kontakta oss via mail.
[email protected]

Ni kan kontakta oss per telefon.

Styrelse 2020
Monika Rasch, ordf. tel. 070-950 88 29
Ingrid Liesén, sekr. tel. 073-029 12 86
Eva Wikström, kassör tel. 070-765 42 44
Staffan Arvegård, tel. 073-398 11 98
Lars Björklind, tel. 070-684 11 85                                                                                                   
Elisabeth Bäckström, tel. 070-585 93 03

Editerad av: Christina Areskough (2020-10-20 16:51:41)