Den nya styrelsen som valdes på årsmötet den 5 augusti 2021, har nu börjat sitt arbete. Vi vill passa på att tacka dem som avgått ur styrelsen: Monika Rasch som ordförande i 12 år och Lars Björklind som hållit i renoveringar i Lundastugan och våra kvarnar. Styrelsens mål är nu att efter pandemirestriktionerna kunna komma igång med våra traditionsenliga arrangemang igen.

För upprustningen av Lundastugan har en arbetsgrupp tagit fram en vision. Läs mera om denna vision under MENYN. Tre arbetsgrupper har bildats: En Innegrupp under ledning av Ingrid Liesén, en Trädgårdsgrupp under ledning av Gunilla Karlsson och en Byggnadsgrupp under ledning av Anders Collin. Framför allt Innegruppen behöver förstärkas med dig som är intresserad av inredning och miljöer från förr. Vi samverkar med Capellagården i detta arbete. Även Byggnadsgruppen söker aktiva medlemmar framför allt byggnadskunniga personer.

För att göra Lundastugan mer tillgänglig för fler besökare har vi föreslagit Mörbylånga kommun att skapa en ny sträckning/avstickare av den befintliga vandringsleden Penåsa - Tingstad flisor till Lundastugan. Trädgården vid Lundastugan är tänkt att utgöra en rastplats med sittplatser för vandrare. Information om hur livet var i Lundastugan för dem som bodde där i början av förra seklet kommer att finnas.

 

 


Förening:

Kastlösa Hembygdsförening

Ändrad av: Kastlösa Hembygdsförening (2021-12-04 20:06:37) Kontakta föreningen
Skapad av: Eva Sandblom (2021-06-24 12:52:31) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Ingrid Liesén, Ångersv. 33, 386 61 Mörbylånga
 073 029 12 86[email protected]