Medlemsavgiften för år 2019 är 100 kr/person och 200 kr/familj, (Familj inkluderar hemmavarande barn upp till 16 år).
Välj betalningssätt som passar Dig:
Bankgiro: 756-8173.
Swish: 123 299 1198
Kontant till någon styrelsemedlem
Obs! Uppge namn och adress (även till fritidshus i socknen). Uppge även mailadress, så får du löpande information från föreningen. Utöver reducerat pris på våra aktiviteter så berättigar medlemskapet till 50% rabatt på entrén till Ölands Museum Himmelsberga, Borgholms stadsmuseum, och Kalmar läns museum.
När medlemsavgiften är inbetald översänder vi medlemskort.