Om oss

Kastlösa Hembygdsförening verkar för att vårda och synliggöra natur- och kulturvärden i hembygden. Vi vill bevara detta ur ett historiskt perspektiv, samtidigt fortsätta att vårda och leva i denna miljö idag, men också skapa möjligheter för kommande generationer att leva och verka här.

Kastlösa Hembygdsförening bildades 1950 och är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kastlösa socken ligger på sydvästra Öland med den bördiga Mörbylångadalen och Kalmarsund i väster och det stäppliknande Stora Alvaret i öster. Kastlösa är socknens största by och ligger knappt en mil söder om centralorten Mörbylånga. I socknen finns ytterligare sju byar: Rösslunda, Bredinge, Lilla Dalby, Stora Dalby, Lunda, Bjärby och Övra Västerstad. Kastlösa socken ligger mitt i Södra Ölands odlingslandskap, som är utsett som ett av Unescos världsarv med sitt levande jordbruk. Här finns också ett antal spår av fornlämningar med bl a hällkistor från järnåldern (ca 0 - 400 e Kr) och flera fynd från yngre bronsåldern (850 - 650 f Kr).

Vårt mål är att samla både bofasta och fritidsboende till gemenskap och trivsel i de arrangemang vi ordnar t ex firande av Valborg, midsommar och Lucia. Vi ordnar också berättar- och sommarkvällar i Lundastugan, fågelvandringar och andra guidade vandringar på Alvaret. I Kastlösa socken finns många fina besöksmål som vi är stolta över och vill lyfta fram. Se vidare under MENY. 

I våra arrangemang och uppdrag att förvalta Lundastugan och de tre kvarnarna är målet att ha trevligt tillsammans, samtidigt som vi har chans att lära oss mer om den fantastiska hembygd och natur vi har runt omkring oss. Trots fortsatt bekämpning av coronan (med allt vad det innebär av att vi ska hålla visst avstånd, tvätta händerna osv - allt enl Folkhälsomyndighetens rekommendationer)  vill vi inge hopp om en ljus framtid!

Kastlösa Hembygdsförenings styrelse består från 2021 av Ingrid Liesén (ordförande), Eva Wikström (kassör), Eva Sandblom (sekreterare), Christina Suljov, Elisabeth Bäckström, Gunilla Karlsson, Staffan Arvegård och suppleanterna Anders Karlsson och Annette Jansson.

 

 

Kontakta oss

 c/o Ingrid Liesén, Ångersv. 33, 386 61 Mörbylånga
 073 029 12 86[email protected]