Om oss

Välkommen till Kastlösa hembygdsförening.

Kastlösa socken ligger på sydvästra Öland med den bördiga Mörbylångadalen och Kalmarsund i väster och det stäpplika Stora Alvaret i öster. Socknens största by kyrkbyn Kastlösa ligger cirka en mil söder om centralorten Mörbylånga. I socknen finns ytterligare sju byar; Rösslösa, Bredinge, Bjärby, Övra Västerstad, Lilla Dalby,...

Läs mer >

Nyheter

Välkommen till Kastlösa Hembygdsförening 2021

Ett nytt år har inletts men ännu lever vi med pandemin och de restriktioner som den medför. Då det i dagsläget är ovisst när restriktionerna kan mildras eller tas bort ligger vi lågt med planeringen av årets evenemang, men hoppas att kunna genomföra något eller några efter halvårsskiftet. Inget talar...

Läs mer >