Välkommen till Kastlösa Hembygdsförening!

Läs vårt senaste medlemsblad här.. Medlemsblad 2017

Upprop till alla hembygdsvänner
Vi ser gärna att fler engagerar sig i hembygdsföreningens arbete!

Det behövs fler krafter till hembygdsföreningen. Engagemanget kan gälla förberedelser och deltagande vid våra evenemang, att inventera och katalogisera våra inventarier, att hjälpa till med underhållet och skötseln av våra byggnader. Även egna idéer på andra aktiviteter välkomnas.

Byggnader
Vi har tre kvarnar och malmstället i Lunda att underhålla, vilka alla kräver kontinuerlig tillsyn och underhåll. Under 2016 renoverades taken på boningshuset och sommarköket. Under 2017 och 2018 fortsätter takrenoveringen på övriga uthus samt byte av panel och ommålning av fönster på boningshuset. Vi ansöker om bidrag från olika fonder för att kunna genomföra detta. Lundastugans trädgård kräver också kontinuerlig skötsel och en trädgårdgrupp är under bildande.
Under senare år har vi reparerat kvarnen i Övra Västerstad och kvarnen i Stora Dalby. Det återstår dock en del målningsarbeten att göra detta år.
Är Du intresserad av att snickra och måla är Du hjärtligt välkommen att hjälpa till i detta arbete. Kontakta i så fall någon i styrelsen!

Katalogisering av inventarier
Hembygdsföreningen har genom åren fått föremål, som foto, böcker, redskap o.d. Dessa har inte blivit katalogiserade. Är du road av att lära dig mer om våra samlingar är du varmt välkommen. Slutmålet är att vi kan ha en mer eller mindre permanent utställning i Lundastugan, som berättar om Kastlösa under svunna tider.

Evenemang
Du som är road av att hjälpa till vid våra evenemang, som t.ex Valborg och Midsommar, anmäl dig! Vi behöver hjälp med allt från planering till underhållning, lotteriförsäljning och servering.
Ju fler vi är som hjälps åt ju mindre betungande blir det för var och en. Då finns också möjligheten att vi kan utveckla evenemangsverksamheten.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Kastlösa socken ligger på sydvästra Öland med den bördiga Mörbylångadalen och Kalmarsund i väster och det stäpplika Stora Alvaret i öster. Socknens största by kyrkbyn Kastlösa ligger cirka en mil söder om centralorten Mörbylånga. I socknen finns ytterligare sju byar; Rösslösa, Bredinge, Bjärby, Övra Västerstad, Lilla Dalby, Stora Dalby och Lunda.

Kastlösa hembygdsförening bildades 1950. Föreningen är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Hembygdsföreningen ska verka för att vårda och synliggöra hembygdens natur- och kulturvärden i socknen. Föreningen vill därför arbeta för att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla samt att det förs vidare till kommande generationer.
Vi vill samla både bofasta och fritidsboenden i vårt arbete, till gemenskap och trivsel i våra aktiviteter. Exempel på sådana är valborgsmässofirande, midsommarfirande vid skolan, berättarkvällar, föreläsningar och kulturvandringar.

I oktober 2015 övertog Kastlösa hembygdsförening Lundastugan som gåva från Ölands hembygdsförbund. Stugans underhåll är eftersatt och styrelsen har därför gjort en underhållsplan.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter