Årsmöte

Kärna Hembygdsförenings årsmöte är preliminärt framflyttad till den 22 augusti 2021 och utskicken för medlemsavgifterna kommer att skickas ut under våren, troligtvis i mars månad. Året 2020 blev ett mörkt år för föreningen, vi fick inte in några som helst intäkter från de evenemang vi hade räknat med, såsom midsommarfirande, sommarcafé samt adventmarkanaden. Vi hoppas på att den rådande pandemin som härjar i vårt land och övriga världen kommer att ge med sig till sommaren när de allra flesta har fått sina vaccinationer. De intäkter vi får in från våra medlemmar räcker knappt till våra omkostnader såsom el  vatten och avlopp. Så om någon eller några känner att ni vill stötta föreningen så att vi kan fortsätta att bevara vår Hembygdsgård i det skick det är idag. Alla bidrag stora som små emottages med stor tacksamhet. Glöm inte att skriva ert namn på försändelsen!

Styrelsen Kärna Hembygdsförening.  

Vårt Pluskonto: 572751-6 

Interiör almoge

Editerad av: Anders Magnusson (2021-01-27 16:44:05)