Skorsten bykstugan

Nästa utmaning är att byta ut den övre delen av skorstenen på föreningens bykstuga. Kajorna har byggt bo i skorstenen under ett antal år, det skall rensas så att det går att elda i den fattigmans kakelugn som finns i byggnaden. Ställningen på plats!

Vad kommer att hända på Hembygdsgårdens område 2020. Skorstenen på Röketorps bykstuga kommer att få en ny överdel. Fönstren på huvudbyggnaden Röketorp behöver skrapas/ kittas och målas om. En del av putsen på fasaden har behov att bättras på. En ny gärdsgård planeras mot Riksbyggens fastigheter under sommaren, ett styrelsebeslut kommer att fattas!

Ställning bykstuga
Skorsten bykstuga
Skrstenstegel

Editerad av: Anders Magnusson (2019-12-22 15:06:38)