Arbetsdagar sommar/höst 2019

Underhållsarbetena på Hembygdsgården har pågått under sensommaren. Stugorna Kapplet och Dansen har fått en ansiktslyftning i form av rödfärgning, målning av fönster, fönsterfoder samt tjärning av dörrar och vindskivor. Under sommaren renoverade Roland Törnqvist en del av ladans baksida, vilken hade sett sina bästa dagar.  

Kapplets vindskivor
Fönsterfoder
Roland informerar

Editerad av: Anders Magnusson (2019-12-22 14:40:36)