Om oss

Föreningens ändamål!

Enligt stadgarna är Hembygdsföreningens ändamål "att värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv samt att föra detta vidare till kommande generationer" Föreningen vill nå detta syfte bl.a.  Genom att främja kunskapen om och känslan för hembygdens och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

- att aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen.

- att insamla intressanta föremål och handlingar med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

- att samarbeta med kommunalorgan och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

- att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.