Om oss


Välkommen till Karlstads Hembygdsförening

Karlstads Hembygdsförening skall värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer. 

Föreningen bildades 1993 och står öppen för alla. Karlstad blev den 90:e hembygdsföreningen i Värmland.
 

Föreningens bildande

Redan tidigare fanns det flera hembygdsföreningar inom Karlstads kommungräns, men ingen i tätorten Karlstad. Karlstads Hembygdsförening avses täcka ett område som utgörs av tidigare Karlstads stad före kommunreformen 1971. 
 

Verksamheter

Verksamheten är uppdelad på dels studiecirklar omfattande dokumentation av olika stadsdelar och dels arbetsgrupper för Gammelgården i Mariebergsskogen, Hembygdsbladet samt dokumentation av bilder från Karlstad. Från och med sommaren 1999 ansvarar föreningen för verksamheten i Gammelgården med bl.a. årlig julmarknad och öppethållande under sommarmånaderna. Föreningens verksamhet är sedan 1 mars 2009 förlagd till Lilla Marieberg i Mariebergsskogen där vi har expedition och övriga föreningslokaler.