Köp från oss

 

 • CD nr 1 som bl.a. innehåller:
 • avskrift av alla Domböcker och Kyrkoböcker från ca 1600-talet till 1922 från hela socknen
 • Bilder och historia från äldre hus i Påryd
 • Kort från Påryd mm från 1950-talet
 • Gatunamn i Påryd och deras historia
 • Torpinventering med kartor
 • Gamla berättelser
 • Bildspel med gamla kort från socknen
 • Gamla hantverk och industrier
 • Julhälsningar från Karlslunda församling åren 1964 – 2012
 • Årskrönikor 1952 – 2013
 • Hästrulla mm
 • Pris 200 kr

 • CD nr 2:
 • Herbarium 1930-tal, Margit Nilsson
 • Julhälsningar Karlslunda församling 1964 – 2012
 • Järnvägen Ljungbyholm – Carlslunda
 • Järnvägen Torsås – Gullaboby
 • Kalmar läns fornminne- och hembygdsförbund – Sockenvandringar
 • Karlslunda Hbf. årsrapporter
 • Karlslunda församlings och kyrkas historia
 • Påryds hantverk och industri
 • Skärvsjörevyn
 • Ordlista med dialektala ord
 •         Pris 200 kr
 • DVD med filmer från ålderdomshemmet Solgården i Påryd, 1960-tal.  200 kr
 • DVD med gamla filmer från Påryd 1950, byggande av första vatten och avlopp 1955, scenbygge i hembygdsparken, karneval i Påryd mm. 200 kr
 • CD med bilder från verksamheter i Påryd 2005 och 2006. Bildspelen innehåller aktuella bilder från respektive år och kostar 200 kr.
 • DVD med tidningsurklipp om Karlslunda socken mm (åren 1930-1991). Sammanställda av Emil Carlsson och Lars-Gunnar Carlsson.  200 kr.
 • Karlslunda Sockenböcker del 1 (250 Kr) ochdel 2 (350 Kr); båda delarna tillsamman kostar 500 kr.
 • Etnologiska uppteckningar” av P. E. Sandgren, ny reviderad upplaga

Per Emanuel skrev om folk, seder, fest, skrock, arbete, boende och traditioner i hembygden. Boken har 300 sidor och kostar 200 kr

 • Diktsamling med Gustaf Törnblads dikter

Dikter samt information om Gustaf Törnblad, 87 sidor, pris: 60 kr