Historien om hur länge Peter Gustav Jonsson var änkeman

Nedtecknat av Thorsten Andersson Toragärde

Vi förflyttar oss till slutet av 1860-talet. Peter Gustav Jonsson tjänte då dräng hos Peter Nilsson i Hundshyltan, som hade tre giftasvuxna döttrar: Maria, Johanna och Gustava. Han hade fattat tycke för yngsta dottern Gustava(Stava).

En böneman fick uppdraget att hos Stavas föräldrar sondera om Gustav kunde tänkas som svärson i huset.(En böneman är en som förhandlar med flickans far om eventuella kommande giftermål). Han godkändes som blivande måg på vissa villkor:

Stavas syster Maria var äldst, men hon var också lite sjuklig. Blev Stava som var vacker och yngst gift först, var det stora utsikter att Maria fick förbli ogift.  Olyckor bör förhindras och därför bestämdes att drängen Gustav skulle få Maria, men i gengäld för Stava skulle med Maria följa ett par 11 kvarters stutar utöver det hon skulle tillföra i boet.

Peter Gustav Jonsson blev också gift med Maria 1870, men hon levde inte mer än 1 år och efter hennes död flammade förbindelsen med Stava upp på nytt och då fanns ej längre något hinder för äktenskap mellan dem.

Men änkemanstiden ansågs kort, den skulle normalt vara minst ett år.

Vid en begravning efter Johan Israelsson i Toragärde, och när gästerna där skulle äta, tyckte Per Andersson från Massaslätten i Billsäng att det var ett lämpligt tillfälle att påminna Gustav om hur lång tid han var änkeman. När gubbarna var framme vid matbordet frågade Per Andersson med hög röst:

”Hur länge var det som du var änkeman Gustav Jonsson?”

Svaret kom ögonblickligen:

”Int´nåe”.

Gustav Jonsson var far till ”Kalle Bonna” i Toragärde.

Ur Hembygdsföreningens arkiv/Bo Henrysson