Hembygdsparken

Dessutom finns en rekonstruktion av en jordkula. Jordkulor användes som
bostäder av fattigfolk så sent som under 1800-talet.

Karlslunda hembygdsförening förvaltar idag förutom byggnaderna i
hembygdsparken även smedjan, kvarn och såg samt fattigstugan. Dessa
byggnader finns inom gångavstånd från hembygdsgården (se under Sevärdheter).

För visning eller bokning kontakta Bo Henrysson 0480-91530, Elisabeth Ericsson 0480-91537 eller Jürgen Benthien 0480-91690

(foto: Jürgen Benthien)