Solgården

solgårdenFotograf: solgården

Karlslunda hade sitt gamla ålderdomshem i Billsäng.  Det var hårt nedslitet.

1925 tillsattes en kommitté från 5 kommuner runt Karlslunda för att utreda byggandet av ett gemensamt hem. Om Karlslunda fritt upplät mark skulle det nya hemmet placeras här. 1929 kom det till beslut och 1931 stod hemmet färdigt. Det hade 45 vårdplatser i 2 våningar och fördelades sålunda: Gullabo 13, Karlslunda 10, Mortorp 9, Oskar 7, och S:t Sigfrid 6 platser.  Varje kommun betalade efter antalet tecknade platser.

Byggmästare John Karlsson från Vissefjärda byggde för anbudssumman 72.300:-kronor.
Totalkostnaden med grävning av grund m.m. uppgick till 116 943:-kronor, varav 8.874:- var statsbidrag.

Man beslutade att namnet skulle vara ”Vårdhemmet Solgården” och det togs omgående i bruk.  Den första föreståndarinnan var Siri Holmström som hade tjänsten bara 1 år.
Efter henne kom Märta Lindgren som var där i 20 år, Astrid Jonsson var knuten till Solgården från 1931, först som biträdande och sedan som ordinarie föreståndare fram till 1960 då hon efterträddes av Anna-Greta Dahlqvist.

Invigningen av hemmet blev inte av förrän 7 juni 1933, men då var landshövdingen här och höll tal. Patrik Erlandsson skänkte en orgel. Då vårdades 58 (?) pensionärer på hemmet.

Vid kommunsammanslagningen 1952 försvann Gullabo och S:t Sigfrid ur samarbetet och i fortsättningen var det enbart Karlslunda-Mortorp-Oskar som vårdade sina gamla här.

Med tiden ställdes större krav på komfort; badrum, toaletter, utrymningsväggar m.m. och den 29 december 1982 revs Solgården. Då hade ett nytt hem, Björkhaga, byggts och tagits i bruk.