Amerikabrevet

Amerikabrevet

Vi flyttade till Starbäck år 2011 och vi har ibland skojat om
”Starbuck och Starbäck” -likheten mellan namnet på företaget och gården är ju uppenbar. – Gott kaffe kan man ju också få på bägge platserna.

Starbäck ligger ett par kilometer öster om Påryd och författaren och historikern Carl Georg Starbäck stammar från gården och fast det var länge sedan familjen lämnade gården så finns familjen Starbäck fortfarande kvar, om än inte i vår socken.

Efter årsskiftet 2014/2015 kom då brevet som fick oss att tappa hakan. det var avsänt från Winsconsin och var adresserat till ”Starbäck Gården”.
Brevet var skrivet av Robert och Rachel Starbuck . De berättade att släktforskning hade fört dem fram till att släkten kom från just Starbäck och att de besökt oss under sommaren då tyvärr ingen var hemma.

De berättade att anfadern Edward Starbeck kom via England till Nantucket på 1600-talet och var kväkare. Släkten och namnet har sedan spritt sig och genom Herman Melvilles välkända bok ”Moby Dick”, även fått ge namn åt det internationella kaffeföretaget Starbucks.
Världen är bra liten… och hur liten den egentligen är får pågående forskning ge svar på.

I alla fall ser vi fram mot att ta emot såväl släkten Starbuck som Starbäck här på Starbäck i sommar.

Christina Nibelius/ Starbäck