KARLSLUNDA HEMBYGDFÖRENINGS PROGRAM 2018

 

 

5 april               18.30        Årsmöte i Glasverkstaden Toragärde

10 maj              10.00        Sockenvandring  i Billsäng –  Vi berättar om ”en levande bygd”.                                            Ta med fika.

?? maj                               Kyrkogårdsvandring – se affischering

22 juni              14.00         Midsommarafton i Hembygdsparken. Dans o lek runt                                                        midsommarstången till dragspelsmusik, kaffe serveras.                                             17.00         IFK:s karnevalståg i Påryds centrala delar.

23 juni              11.00      Friluftsgudtjänst i Hembygdsparken med kaffeservering.

26 september   18.00     Berättarafton i Hembygdsgården.

6 oktober          10.00     Påryds Marknad i Pårydsparken.

6 november      18.30     Hembygdskväll i Toragärde.

4 december      18.30     Hembygdskväll i Toragärde.