Torpvandring

Varje år gör Hans Fredell en torpvandring för Karlslunds hembygdsförenings medlemmar.

Lars RambergFotograf: Lars Ramberg

Antingen så går Hans

 1. den norra delen
  1. från Motionscentralen i Karlslund mot Rättarebostaden – Hagatorp (hundklubben) – Nytorp – Sommarhemmet – Sandtorp eller
  2. från Motionscentralen i Karlslund och i området vid Björkhaga – Oxhagen
   Se bilder från torpvandringen 090512
 2. den södra delen
  1. från parkeringen vid Fallen mot Snavlunda – Lindbacka eller
  2. från Vällingklockan nedanför Karlslunds Herrgård – Rosta Gärde – Jägarbacken – Fallen
   Se bilder från torpvandringen  100526

Hans Fredell har gjort en koncentrerad sammanställning av sina forskningsrön när det gäller torpplatser, boställen och anläggningar inom Karlslundsområdet. Du kan kostnadsfritt ladda hem och skriva ut hans kartor och beskrivningar här nedan.

Kartorna och beskrivningarna är avsedda att skrivas ut i A4-format och lämpar sig för att ta med vid en spännande söndagspromenad då hela familjen kan hjälpas åt att leta upp resterna efter de gamla torpen och boställena. Många av dessa är skyltade av hembygdsföreningen. I torpbeskrivningarna finns bl a uppgifter om vem som bodde där innan de revs.

Karlslund Södra delen
(Jägarbacken – Snavlunda -Lindbacka)
Torpkarta Södra (460 kB)
Torpplatser Södra (635 kB)

Karlslund Norra delen
(Björkhaga – Oxhagen – Grävevägen)
Torpkarta Norra (456 kB)
Torpplatser Norra (697 kB)

Torpdokumentation

Här finns en förteckning över de skyltar som teknik- och skyltgruppen satt upp.
Torpdokumentation (347 kB)

Kartorna laddas hem i PDF-format vilket kräver att Adobe Reader finns installerad på din dator.

I årsskriften från 1999 kan du läsa mer om torpplatserna.