Årsmöte i Längbro församlingshem den 17 mars 2019

118 medlemmar deltog vid mötet. Åke Holt underhöll med sång och musik medan deltagarna samlades.

Image

Rasmus Axelsson började med att berätta om Svartåbanans historia, järnvägen mellan Svartå och Örebro.

 Image

Årsmötet inleddes med parentation för att hedra de medlemmar som har avlidit under 2018.
Mötets ordförande Conny Sandberg hälsade alla välkomna.
De närvarande tog del av verksamhetsberättelsen, bokslut, resultat-, balansräkning och revisionsberättelsen 2018. 
Till ordförande omvaldes Olov von Elern. Till styrelseledamöter omvaldes Hans-Olov Andersson, Lars Ramberg, Lars Stålberg och Kristina Sandvall. Till styrelsesuppleant omvaldes Marianne Almqvist. Till revisor omvaldes Pia Rehnberg och revisorssuppleant
Rose-Marie Hagberg.

Image

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2020, dvs 100 kr per medlem
och för familj/förening 150 kr. 

Lars Ramberg presenterade verksamhetsplanen. 20 aktiviteter kommer att genomföras
under år 2019.
Lottdragning med många fina skänkta priser.

Image
Samtliga mötesdeltagare bjöds på landgång med måltidsdryck, kaffe och kaka.  

Image

/Kristina Sandvall


Editerad av: Lars Ramberg (2019-03-28 21:40:00)