Karlslunds hembygdsförening

Hembygdsföreningens svar på Örebro kommuns slutrapport om Karlslunds framtida utveckling.

Hembygdsföreningen håller Karlslund levande

På insändarsidan i NA måndagen den 12 december 2017

Kumla spelmän underhåller på hembygdsgårdens dag

I slutrapporten för utvecklingen av Karlslund utesluter man inte bara ridverksamheten, utan också Karlslunds hembygdsförenings betydelse när det gäller att få besökande till området. Det har genom åren framtagits flera förslag på utveckling men de har alltid lagts åt sidan.

Många är de som genom hembygdsföreningens evenemang upptäckt Karlslund. Vi har genom åren kunnat erbjuda: friluftsgudstjänster, Hertig Karls rundor, torpvandringar, midsommarfiranden, öppet hus i Långkatesen, julmarknader och inte minst eld- och ljusfester med flera tusen besökare. Vi har presenterat gamla Karlslund genom fotoutställningar i trädgården och på kvarnfallsbron. Vi har även under 30 år gett ut årsskriften “ Förr och Nu” som berättar om både gamla och nya tider i Karlslund. Allt har varit gratis för alla besökare.

Arrangemangen har blivit kända långt utanför länets gränser och antalet besökare har ökat för varje år.

Med en lämplig lokal, vilket vi har efterfrågat i många år, skulle vi kunna utvidga vår verksamhet med t ex informationscenter, guidningar, föredrag och kursverksamhet och därigenom få nya intressenter och kunna förmedla Karlslunds unika historia för kommande generationer. Varför inte fråga företagare och föreningar som har varit verksamma i Karlslund i många år hur man kan öka antalet besökare i området?

Det räcker inte bara att byta namn på eller rusta upp ett kafé. Det behövs några som brinner för området och har innovativa idéer annars fortsätter man i samma spår som man alltid gjort.

Styrelsen
Karlslunds hembygdsförening


Editerad av: Lars Ramberg (2019-03-16 19:35:09)