Bli medlem

Välkommen som medlem i Karlslunds hembygdsförening!

Medlemsavgiften är 100:-/enskild och 150:-/familj/förening
som insättes på plusgiro 64 33 35-3 eller Bankgiro 390-3416

Vi är också tacksamma för om Du stödjer oss
med avgiften för portokostnaden på 30:-

Var god och ange din postadress under Meddelande.