Kontakta oss

Karlslunds hembygdsförening har sitt kansli och arkiv i Långkatekesen (byggd 1763). Långkatekesen är det äldsta huset i Örebro som står på sin originalgrund.

Hitta till Långkatekesen

Styrelse


Olov von Elern
Ordförande
[email protected]
019 – 32 24 75
070 – 630 46 74
Lars Ramberg
Vice ordförande, IT-ansvarig
[email protected]
070 – 644 63 97
Kristina Sandvall
Sekreterare
[email protected]
o7o – 280 99 96
Lars Sthålberg
Vice sekreterare
[email protected]
019 – 27 24 13
070 – 526 01 13
Stig Johansson
Evenemangsansvarig
[email protected]
019 – 26 43 23
070 – 569 28 39
Grete Giacomini
Evenemangsansvarig
[email protected]
019 – 27 43 97
070 – 280 12 45
Lilian Kärling
Kassör
[email protected]
019 – 25 31 65
073 – 683 65 27
Hans-Olov Andersson
Redaktör för årsskriften
[email protected]
019 – 25 21 08
070 – 844 64 07
Arne Blomgren
Ledamot
[email protected]
019 – 13 91 15
073 – 020 36 80
Suppleanter

Siv Skagerlund
Marianne Almkvist
 Arbetsgrupp
Stig Johansson, sammankallande
Grete Giacomini
Siv Skagerlund
Stugvärdar Långkatekesen
Tina och Arne Blomgren
Suppleanter

Adjungerad/Arkivansvarig
Ingrid Möjbro
019 – 26 42 72
070 – 687 93 89
Revisorer

Pia Rehnberg
[email protected]
070 – 757 75 01
Anna-Christina Feldin
[email protected]
019 – 611 04 09
070 – 789 00 83
Revisorsuppleant

Rose-Marie Hagberg
019 – 20 18 04
Valberedning
Lilian Johansson
Sammankallande
[email protected]
019 – 26 43 23
072 – 586 26 55
Tina Blomgren
019 – 13 91 15
070 – 673 91 15
Anna-Karin Törnblom
019 – 611 40 75
070 – 688 91 61
Övriga redaktionsmedarbetare
Clas Thor
[email protected]
019 – 27 21 38
070 – 297 06 87
Hans Fredell
019 – 27 41 50
 

 

Karlslunds hembygdsförenings adresser

Karlslunds hembygdsförening
c/o Olov von Elern
Karlsgatan 32 Y
703 41 Örebro
Fakturaadress
Karlslunds hembygdsförening
c/o Lilian Kärling
Skiftesvägen 4
703 60 Örebro
Leveransadress
Karlslunds hembygdsförening
c/o Stig Johansson
Tunnlandsgatan 8 C
703 46 Örebro