Grafisk profil

Om man vill att att ett Word-dokument ska ha samma layout vid olika tillfällen har man stor nytta av att använda en mall. Då slipper man att för varje nytt dokument lägga tid på att omformatera stycken och rubriker, lägga in sin logotype, adressuppgifter osv. Jag har nu gjort ett förslag till mall för Karlslunds hembygdsförening som du själv kan sätta din personliga prägel på.

Ladda hem filen: Brevmall-KHB.docx

Välj sedan Spara som och klicka på Betrodda mallar – döp filen till ett lämpligt namn.

Nu har du en färdig mall som du kan använda till dina brev och andra dokument du skriver i Word