SHF

 

SHFs grundsyn


Under Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Växjö 1-2 juni 2007 antogs en ny skrivning av ideologin/grundsynen.
En arbetsgrupp inom SHF har sammanfattat hembygdsföreningarnas egna tankar och åsikter med uppdraget att göra en formulering på vår tids språk. Förslaget har varit ute på remiss i hela hembygdsrörelsen. Nära 500 hembygdsföreningar och regionala förbund har i slutskedet deltagit i arbetet. De utgör drygt en fjärdedel av landets samlade hembygdsrörelse.
Följande formulering, som antogs av stämman, är tänkt att ersätta den skrivning som står i SHFs nuvarande handlingsplan:


Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.