Kontakta oss

Karlskoga Bergslags Hembygdsförening

Kansli och arkiv:
Centralplan 7, 691 32 Karlskoga
Telefon: 0586 – 575 05
E-post: [email protected]
Plusgiro: 3 08 07-2

Hembygdsgården i Aggerud
Telefon: 0586 – 300 06 (vid aktivitet)

Hembygdsföreningens styrelse med E-post och telefonnummer:

Ordförande:
Sif Eklund
Telefon: 079-073 17 47

Vice ordförande:
Håkan Karlsson
Telefon: 0586-560 26

Kassör:
Jan Krey
Telefon: 0586-72 85 00

Johan Granquist
Telefon: 070-646 14 63

Anna-Lena Elg
Telefon: 073-573 56 60

Marie Johansson Gadde
Telefon: 073-529 65 34