Bergsmansgårdens Historik

 Bergsmansgården har anor från 1500-talet. Den är omnämnd i 1606 års jordebok såsom kronogodset Aggerud.
År 1626 fanns 3 hästar, 5 oxar, 1 tjur, 18 kor, 10 stutar, 7 kvigor, 14 får och 12 grisar redovisade för gården.
Bergsman Olof Månsson var då den, som bebodde kronogodset. Månsson, som troligen var född på 1550-talet, tjänstgjorde även som fjärdingsman. Dessutom var han skyldig att varje år erlägga 10 lispund osmundjärn till Kronan.
Själva mangårdsbyggnaden tros ha byggts i slutet av 1600-talet av nämndemanen Nils Arvidsson. Den nuvarande byggnaden fick troligen sitt utseende i slutet av 1700-talet, då även en övervåning tillbyggdes.

Intressant med just bergsmansgårdar är de typiska gjutjärnsskorstenarna. Gården vid Aggerud har också en sådan på sitt tak, även om den har blivit utbytt med åren.
I hela 12 generationer gick Aggeruds bergsmansgård i arv inom samma släkt

År 1934 köptes gården av Karlskoga Bergslags Hembygdsförening, och den invigdes senare till hembygdsgård den 26 juli 1936
1939 blev gården militärförläggningsplats under en tid.
En annan intressant byggnad på platsen är det gamla magasinet, som härrör från sekelskiftet mellan 1700 och 1800-talen.
På gaveln vid magasinet sitter gårdens vällingklocka, som egentligen kommer från Alkvettern. Vällingklockan kallas för Sintrams klocka och används ännu i vår tid vid midsommargudstjänsten.

Källa: ”Kvällsstunden”, Bengt Klasson.