Semesterstängt på kansliet

Kansli och arkiv
Semesterstängt fr o m 22 juni och öppnar igen 7 augusti.
Hänvisning vid angelägna ärenden till ordförande Sif Eklund, telefon 070/724 96 34, [email protected]
eller vice ordförande Håkan Karlsson, telefon 0586/560 26, [email protected].