Nationaldagsfirande på Hembygdsgården

Nationaldagen firas traditionsenligt på hembygdsgården i Aggerud.

Serveringen öppen från 13.30 och underhållning från klockan 15.00.

Talare: Marie Johansson Gadde.
Programvärd: Sif Eklund.

Medverkande:

Bofors Musikkår
Karlskoga Kammarkör
Loud Dance Company
Jörgen & Jessica The Simple Souls
Kördelux
Bygdegillet

Rotary stipendieutdelning
med flera.

Hoppborg.

Ett samarbete mellan:
Karlskoga Kommun och Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.

Se även information på Karlskoga Kommuns hemsida.